План и програм васпитања и образовања деце у П.У. Вини Пу је ауторско дело оснивача. Одобрен је и праћен од стране Министарства посвете.

Едукативни процес се одвија и кроз логопедску и Монтесори радионицу, као и часовима енглеског језика које смо уврстили у наш план и програм.

Ми смо тим висококвалификованих стручних сарадника и васпитача који знање ослањају на искуство у раду!

Подржавамо имплементацију нових програма и светских стандарда припремајући децу за самосталан рад и живот уз поштовање индивидуалности и потреба сваког од њих.

Радимо по савременим и акредитованим васпитно-образованим програмима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и као новина нам је и увођење НТЦ менса система учења, за које су нам васпитачи добили лиценцу, као и Монтесори програм, од стране лиценцираног предавача-дефектолога, где се користе, прилагођавају и комбинују најбоље методе за рад са нашим малишанима.

Образовање видимо као отворен и активан процес у оквиру кога се непрекидно истражује због чега наш тим редовно ради на унапређивању и усавршавању свих својих знања и вештина.

У нашој установи на првом месту су ДЕЦА а најбоље резултате постижемо управо кроз тимски рад и добру организацију запослених.

Циљано деловање:

Пронашли смо начин ваљаног деловања у васпитно образованом раду гледајући кроз призму дечијег ока и онога чиме они воле да се баве.

Кoд нас деца расту и богате своја сазнања у мултифункционалном адекватно опремљеном простору и двориштем, који су опремљени најактуелнијим дидактичким средствима прилагођеним свим узрастима интересантним и безбедним играчкама за децу, реномираних произвођача.

Спортска активност код деце је јако важна, али се мора правилно каналисати како би била здрава и позитивна на развој детета. Управо зато акценат лежи у нашем квалитетном раду којем доприносе свакодневне јутарње вежбе разгибавања, једноставне и сложене моторичке радње, кординацијске вежбе, спорске игре, основне гимнастичке елементе, такмичарске игре.